Hlavné menu:

zvkv.sk


Prejdi na obsah

ECM - Info

Semináre > ECM

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 445/2011 z 10. mája 2011 o systéme certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu nákladných vozňov
a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 653/2007

445_2011 nariadenie o ECM

Pozor!!
Bolo prijaté nové VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/779 zo 16. mája 2019, ktorým sa stanovujú podrobné ustanovenia
o systéme certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu vozidiel podľa smernice Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 445/2011

SK
____ EN

Konsolidované znenie__ SK_____ EN

Pre účely informovanosti ZVKV pripravilo sériu seminárov k problematike ECM. Bližšie informácie nájdete v záložke „ECM seminár“


ECM certifikačné orgány na SR
1. VIACARE, s.r.o. https://viacare.sk/
2. CertiWise, s.r.o. https://certiwise.sk/O nás | Členstvo | Akcie | Semináre | AVV v praxi | Vstup pre členov | Kontakt | Mapa stránky


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu