Hlavné menu:

zvkv.sk


Prejdi na obsah

Info

Akcie

V rámci odborného rastu, rozšírenia povedomia a zvýšenia spolupráce zabezpečujeme pre našich členov zájazdy na odborné veľtrhy ako je napr. Innotrans Berlín, Transport Logistic Mníchov, a pod.

Konferencie - informácia:

·
4.ročník odbornej konferencie Očakávaný vývoj odvetvia koľajových vozidiel v ČR a vo svete › Brno: 17. jún 2020 (pozvánky aj so zvýhodneným účastníckym poplatkom bola členom zaslaná na e-mail a podrobnosti nájdete na www.konference.org/kolejovavozidla2020 )

·
20. konferencia a 18. medzinárodné európske sympózium › Viedeň: 16. – 18. november 2020 (pozvánka bola jednotlivým členom zaslaná a podrobnosti nájdete na www.oberbremsraetekonferenz.eu )

Pripravované akcie organizované cez ZVKV:

· Innotrans Berlín › 27. – 30. apríl 2021

· Transport Logistik Mníchov › 04. – 07. máj 2021

· Innotrans Berlín › september 2022

O nás | Členstvo | Akcie | Semináre | AVV v praxi | Vstup pre členov | Kontakt | Mapa stránky


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu