Hlavné menu:

zvkv.sk


Prejdi na obsah

ECM - seminár

Semináre > ECM

Naše združenie, spoločne so spoločnosťou VIACARE, s.r.o pripravilo súbor seminárov,
pomocou ktorých by sme radi ozrejmili nie len legislatívne aspekty, prípravu a priebeh certifikácie
v rámci Nariadenia komisie 445/2011 o ECM ale aj postupy a metódy manažmentu rizík v ECM.


Seminár I. - Úvod do problematiky ECM a riziká

Témy seminára:
1. Úvod do súčasnej legislatívy ECM a pripravované nové nariadenie Európskej komisie.
2. Certifikácia ECM.
3. Prvky rizík v ECM a riziká na Slovensku v období 2013-2019.
4. Úvod do manažmentu rizík.

Seminár II. - Manažment rizík v príkladoch

Témy seminára:
1. Nové vydané nariadenie o ECM
2. Metódy posudzovania rizík
3. FMEA - poruchy, príčiny a následky
4. Kategórie následkov, pravdepodobnosť výskytu
5. Možnosti stanovenia následkov a pravdepodobnosti výskytu
6. Definovanie matice rizík, proces riadenia rizík

UŽ USKUTOČNENÉ - v prípade požiadavky je možné ich zopakovať (aj individuálne po dohode)

V prípade záujmu alebo akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať spoločnosť ViaCARE na viacare@viacare.sk.

O nás | Členstvo | Akcie | Semináre | AVV v praxi | Vstup pre členov | Kontakt | Mapa stránky


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu